4554286
Uluslararası
Tam metin bildiri
Kentsel Yapı Stoku için Hızlı Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılması Üzerine Bir Çalışma
Konur Melike, IŞIK ERCAN, BİÇEN VEDA SEVEN
International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai)
Türkçe
Yayımlanmış
26.11.2018
Elektronik
https://imeset.org/wp-content/uploads/2019/01/Imeset18-Dubai-Full-Paper-Proceedings-Book.pdf
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimari Tasarım
Sözlü Sunum
27.10.2018
25.10.2018