Farklı İstatistiksel Dağılımlar ile Deprem Verilerinin Modellenmesi ve Performans Karşılaştırması

4464021
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Farklı İstatistiksel Dağılımlar ile Deprem Verilerinin Modellenmesi ve Performans Karşılaştırması
AKYÜZ HAYRİYE ESRA
Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems
Türkçe
1
2019
7
1
7
13
2822-2385
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
3382393
2023-03-09 14:38:09
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.21541/apjes.401652