Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Hinduizm: Hint Yıldızı ve Mihracenin İntikamı Örneği

4449416
Uluslararası
Hakemli
Sobiad, ASOS Index
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Hinduizm: Hint Yıldızı ve Mihracenin İntikamı Örneği
KARACAR MAHİR
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
6
2018
7
1
275
285
Basılı
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
3363840
2018-11-06 18:59:20
Özgün Makale