4446139
Ulusal
Özet bildiri
A study on fresnel diffraction of some exotic nucleus reactions by means of different microscopic density distributions
AYGÜN MURAT,BOZTOSUN İSMAİL,ŞAHİN YUSUF
5. Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı
Türkçe
Yayımlanmış
12.10.2011
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Sözlü Sunum
14.10.2011
12.10.2011