çalıştı 1
Bazı Makrofungus Misellerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Bazı Makrofungus Misellerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

4442919
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Bazı Makrofungus Misellerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
EREN AYŞE,AKYÜZ MEHMET
MANTAR DERGİSİ/THE JOURNAL OF FUNGUS
Türkçe
10
2018
9
2
196
205
2147-6845
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
3355650
2021-01-08 00:00:00
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/560754