Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma

4358625
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma
AKYÜZ HAYRİYE ESRA
Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2018
7
2
186
198
2147-3129
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
3251478
2023-03-09 14:38:36
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.414490