çalıştı 1
Dış ortam görüntülerindeki insan hareketlerinin hibrit derin öğrenme yöntemleri kullanarak sınıflandırılması

Dış ortam görüntülerindeki insan hareketlerinin hibrit derin öğrenme yöntemleri kullanarak sınıflandırılması

4355557
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Dış ortam görüntülerindeki insan hareketlerinin hibrit derin öğrenme yöntemleri kullanarak sınıflandırılması
Özlem ALGUR,TÜMEN VEDAT,YILDIRIM ÖZAL
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkçe
9
2018
30
3
121
129
1308-9072
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
3247924
2019-03-21 01:05:43
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/fumbd/issue/39229/461996