çalıştı 1
Aşkın Gölgesinde Bir Arayış Romanı: Şanzelize Düğün Salonu

Aşkın Gölgesinde Bir Arayış Romanı: Şanzelize Düğün Salonu

4315299
Ulusal
Hakemli
ULAKBİM, ASOS, EBSCO, MLA
Aşkın Gölgesinde Bir Arayış Romanı: Şanzelize Düğün Salonu
ŞENGÜL MEHMET BAKIR
Türkiyat Mecmuası
Türkçe
6
2018
28
1
115
138
0085-7432
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
3200815
2020-01-17 16:44:03
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.18345/iuturkiyat.437848