Erken Cumhuriyet Romanlarında Asker Kadınlar ve “Asker Kadınları”

4314922
Uluslararası
Hakemli
ULAKBİM TR DİZİN
Erken Cumhuriyet Romanlarında Asker Kadınlar ve “Asker Kadınları”
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2015
4
4
965
980
2147-1185
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
3200369
2020-10-28 17:45:47
Özgün Makale
http://www.itobiad.com/download/article-file/206338