İki Cumhuriyet Bilimkurgusu: Hülya Bu ya ve Büyük Kukuriko Adlı Öyküler

4314647
Uluslararası
Hakemli
Directory of Open Access Journal, GIGA German Institute of Global and Area Studies, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES), OpenAIRE, Base Biefeld Academic Search Engine, EZB (EZB Electronic Journals Library), Ulricsweb, Microsoft Academic, Europub, ROOTINDEXING, Scilit, MLA, Mendeley, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor, ESJI (Eurasian Journal Index), SHERPA/ROMEO, Academic Keys, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), İSAM, International Innovative Journal Impact Factor, Sparc Indexing, Scientific Indexing Services, S Journal Index, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), I2OR, MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals), Infobase Index, Systematic Impact Factor, Scholar Article Journal Index, Research Bible, ASOS, ARASTIRMAX, Journal Seek, Advanced Science Index, Acar İndeks, Cosmos Impact Factor, Science Library Index, Genamics, SJIF Scientific Journal Impact Factor, ASI (Advanced Scientific Indexing), ISI (International Scientific Indexing), British Library, TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology and University Library, WorldWideScience, WorldCat, Stanford LibrariesDirectory of Open Access Journal
İki Cumhuriyet Bilimkurgusu: Hülya Bu ya ve Büyük Kukuriko Adlı Öyküler
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
The Journal of Academic Social Science Studies
Türkçe
1
2014
7
22
595
615
2147-2971
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
3540122
2020-10-28 19:44:47
Özgün Makale
http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2299