Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin

4284340
Uluslararası
Hakemli
SCI
Mapping of bioclimatic comfort for potential planning using GIS in Aydin
ÇETİN MEHMET, ADIGÜZEL FATİH, KAYA ÖMER, ŞAHAP AHMET
Environment, Development and Sustainability
İngilizce
2
2018
20
1
361
375
1387-585X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
3166199
2024-01-19 09:34:47
Özgün Makale
http://link.springer.com/10.1007/s10668-016-9885-5