çalıştı 1
Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Malatya-Tokma (Tohma/Tokhma) Nehri Suyunun Arazi ve İçme Suyunda Kullanımı

Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Malatya-Tokma (Tohma/Tokhma) Nehri Suyunun Arazi ve İçme Suyunda Kullanımı

4132993
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Osmanlı Devletinin Son Yüzyılında Malatya-Tokma (Tohma/Tokhma) Nehri Suyunun Arazi ve İçme Suyunda Kullanımı
ERDEM SEVİM
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
7
2017
27
2
277
296
1300-9702-2149-3243
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi
2999477
2019-03-22 09:29:03
Özgün Makale
dergipark.gov.tr