çalıştı 1
Farklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi

Farklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi

4078710
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Farklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi
KARAŞİN İBRAHİM BARAN,IŞIK ERCAN
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Türkçe
9
2017
8
4
661
673
1309-8640
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
2948577
2023-10-30 15:29:31
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf/issue/33630/408723