1691 Tarihli Cizye Defterine Göre Pertek, Mazgirt, Çemişgezek ve Sağman Kazaları

4040753
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
1691 Tarihli Cizye Defterine Göre Pertek, Mazgirt, Çemişgezek ve Sağman Kazaları
KOÇAK ZÜLFİYE
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Türkçe
3
2017
41
191
218
1019-469X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
2914069
2019-10-28 14:57:44
Özgün Makale
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/2210/22951.pdf