çalıştı 1
SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3990232
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sığınç Hamza,KOÇ BEŞİR
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
4
2017
7
14
83
96
1309-6672
Elektronik
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarım Ekonomisi
2867749
2023-07-13 16:19:49
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.29029/busbed.313571