3958120
Uluslararası
Özet bildiri
Molecular Identification and Plasmid Content Analysis of Lactobacillus pentosus andLactobacillus paraplantarum Strains Isolated from Naturally Fermented Pickles
ALAN YUSUF,TANIŞ HÜSEYİN,ALAN DİYADİN
The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
İngilizce
Yayımlanmış
05.07.2017
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Sözlü Sunum
08.07.2017
05.07.2017