çalıştı 1
Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi

Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi

3942280
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi
GAZİGİL LEYLA,CAN ORHAN TANER
Academic Platform-Journal of Engineering and Science
Türkçe
9
2017
5
3
109
118
2147-4575
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
2824116
2018-01-03 22:28:12
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.21541/apjes.335384