COMMUNICATION SKILLS AND EMPHATIC TENDENCY: PHYSICAL EDUCATION AND FINE ARTS STUDENTS

3941269
Uluslararası
Hakemli
INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST, DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCES JOURNALS, SOCOLAR
COMMUNICATION SKILLS AND EMPHATIC TENDENCY: PHYSICAL EDUCATION AND FINE ARTS STUDENTS
AYKORA EMRAH,TEKİN ALİ,Özdağ Selçuk,DERECELİ ÇAĞATAY,UZUNKAYA DAMLA
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport
İngilizce
6
2010
10
2
639
643
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
2823237
2018-01-03 21:42:24
Özgün Makale
http://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2010/issue-2-supplement/