çalıştı 1
Türkiye’de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri

Türkiye’de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri

3901752
Ulusal
Hakemli
Ulusal
Türkiye’de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri
ATLİ MUSTAFA,ARSLAN ERSİN,ÖZKAN ZEKİYE,KIZILET ALİ
İÜ Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe
1
2017
7
1
54
61
1303-1414
Basılı+Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
2787441
2023-10-31 11:48:43
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/380515