Ahp-Kritik Topsis Bütünleşik Yaklaşımı İle Akreditasyon-Temelli Tedarikçi Seçimi

3881059
Uluslararası
Hakemli
Acarindex
Ahp-Kritik Topsis Bütünleşik Yaklaşımı İle Akreditasyon-Temelli Tedarikçi Seçimi
YERLİKAYA MEHMET AKİF,ARIKAN ÖKTEMER FEYZAN
The International New Issues in Social Sciences
Türkçe
12
2017
5
5
627
635
2149-4266
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar Yöntemleri
2767552
2022-01-06 15:49:39
Özgün Makale
http://www.tinisos.com/tinisosozelsayi.pdf