TÖRE OLGUSUNUN ÇOCUK EDEBİYATINA YANSIMALARI: “BEN BÜYÜYÜNCE” ÖRNEĞİ

3851227
Ulusal
Hakemli
Dergipark Akademik Tübitak Dergipark, Scientific İncluding sevices, Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Akademik
TÖRE OLGUSUNUN ÇOCUK EDEBİYATINA YANSIMALARI: “BEN BÜYÜYÜNCE” ÖRNEĞİ
KÜRÜM ESRA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
10
2017
133
143
1302-6879
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı
2740402
2020-12-28 13:12:40
Özgün Makale