çalıştı 1
4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları

4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları

3772592
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
4-Klorometil-6-etoksikumarin bileşiğinin deneysel ve kuantum kimyasal hesaplamaları
SARAÇ KAMİRAN
Anadolu University Journal of Science and Technology B - Theoritical Sciences
Türkçe
10
2017
5
2
120
128
2146-0272
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
2663860
2020-03-17 16:30:13
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.20290/aubtdb.294169