çalıştı 1
Effect of Relay-Priority Mechanism on Multi-hop Wireless Sensor Networks

Effect of Relay-Priority Mechanism on Multi-hop Wireless Sensor Networks

3762688
Uluslararası
Hakemli
EBSCO
Effect of Relay-Priority Mechanism on Multi-hop Wireless Sensor Networks
ARI DAVUT,ÇIBUK MUSA,AĞGÜN FİKRİ
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
12
2017
7
2
145
153
2146-7706
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
2653909
2022-01-14 22:18:35
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17678/beuscitech.357531