Synthesis of the 3,5-diphenyl-1H-pyrazole and cytogenetic and oxidative alterations after exposure of cultured human whole blood cells

3739679
Uluslararası
Hakemli
SCI
Synthesis of the 3,5-diphenyl-1H-pyrazole and cytogenetic and oxidative alterations after exposure of cultured human whole blood cells
AKBAŞ ESVET,ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,TÜRKEZ HASAN,ÖZDEMİR ÖZLEM,RÜZGAR ADEM,ERGAN ERDEM,ŞAHİN ERTAN
Cogent Chemistry
İngilizce
1
2017
3
1
2331-2009
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
2631203
2024-01-02 21:39:48
Özgün Makale
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23312009.2017.1344115