çalıştı 1
12 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Sedanter Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi

12 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Sedanter Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi

3733783
Ulusal
Hakemli
Scientific ındexing Services (SIS)
12 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanının Sedanter Kadın Öğrencilerin Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi
AYKORA EMRAH,TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,AYKORA DAMLA
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2017
2
4
65
79
2536-5339
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
2625391
2023-10-27 21:55:43
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/gaunjss/issue/32639/349238