Impact on the building performance of subsequently cast concrete.

3696179
Uluslararası
Hakemli
EBSCO
Impact on the building performance of subsequently cast concrete.
KARAŞİN İBRAHİM BARAN,IŞIK ERCAN
Bitlis Eren University, Journal of Science and Technology
İngilizce
1
2017
7
1
7
11
2146-7706
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
2588802
2023-10-30 15:29:25
Özgün Makale