çalıştı 1
İşletme Performansının Ölçülmesinde Nakit Akış Analizlerinin Esasları Ve Borsa İstanbul Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma

İşletme Performansının Ölçülmesinde Nakit Akış Analizlerinin Esasları Ve Borsa İstanbul Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma

3677985
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
İşletme Performansının Ölçülmesinde Nakit Akış Analizlerinin Esasları Ve Borsa İstanbul Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma
BAŞAR AYŞE BANU,AZGIN NURCAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
8
2016
23
1308–9196
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
2571159
2024-01-24 18:46:18
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223972