3669880
Uluslararası
Özet bildiri
Dağcılık Eğitimlerine Katılan Sporcularda Yaşam Kalitesi Davranışlarının İncelenmesi
AYKORA DAMLA,KINAY GÜNDOĞDU ESRA,AYKORA EMRAH,Dönmez Erdoğan
Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Türkçe
Yayımlanmış
27.11.2017
Basılı
Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Sözlü Sunum
26.11.2017
23.11.2017