HASTALIK ÖNCESİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE GİBİ BAZI FAKTÖRLERİN KANSER OLUŞUMUNA ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI

3663887
Uluslararası
Hakemli
EBSCO
HASTALIK ÖNCESİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE GİBİ BAZI FAKTÖRLERİN KANSER OLUŞUMUNA ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
KENDİLCİ KENAN,GÜNEŞ GÜLSEN,AKSOY KENDİLCİ ESMA
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Türkçe
11
2017
0
11
2
2
21484791
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik
2557868
2018-01-03 09:31:53
Özgün Makale
http://www.dbhadergisi.com/dergiayrinti/hastalik-oncesi-beslenme-ve-fiziksel-aktivite-gibi-bazi-faktorlerin-kanser-olusumuna-etkisi-vaka-kontrol-calismasi_147