çalıştı 1
Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği

Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği

3632480
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Türkiye’de Suriyeli Sığınmacı Algısı: Gaziantep Şehri Örneği
SÖNMEZ MEHMET EMİN, ADIGÜZEL FATİH
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
7
2017
16
3
797
807
1303-0094
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri
2527887
2023-10-26 01:08:20
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/30739/307333