Statistical Analysis of Wind Speed Data with Weibull, Lognormal and Gamma Distributions

3615957
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Statistical Analysis of Wind Speed Data with Weibull, Lognormal and Gamma Distributions
AKYÜZ HAYRİYE ESRA,GAMGAM HAMZA
Cumhuriyet Science Journal
İngilizce
12
2017
4
68
76
2587-2680
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
2511981
2023-03-09 14:41:49
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17776/csj.358773