Interval Estimation for Nonnormal Population Variance with Kurtosis Coefficient Based on Trimmed Mean

3598309
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Interval Estimation for Nonnormal Population Variance with Kurtosis Coefficient Based on Trimmed Mean
AKYÜZ HAYRİYE ESRA,GAMGAM HAMZA
Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi
İngilizce
12
2017
9
3
213
221
1308-7894
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
2495267
2023-03-09 14:44:46
Özgün Makale
file:///C:/Users/Win10/Downloads/biyoistatistik9-3-4.pdf