çalıştı 1
Numerical modelling of sluice gates with different baffle types under submerged flow conditions

Numerical modelling of sluice gates with different baffle types under submerged flow conditions

3589403
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Numerical modelling of sluice gates with different baffle types under submerged flow conditions
AYDIN MEHMET CİHAN,ULU ALİ EMRE
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
6
2017
7
1
1
1
2146-7706
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
2486721
2023-01-03 16:17:39
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17678/beuscitech.310157