The Structural Damages After Nepal Earthquakes

3545081
Uluslararası
Hakemli
Endekste taranmıyor
The Structural Damages After Nepal Earthquakes
KARAŞİN İBRAHİM BARAN,BAKIR DURSUN,ÜLKER MUSTAFA,ULU ALİ EMRE
IOSR Journal of Engineering
İngilizce
7
2017
7
06
45
54
2278-8719
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->İnşaat Mühendisliği
2443023
2023-10-30 01:08:42
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.9790/3021-0706014554