3543237
Uluslararası
Özet bildiri
Interval Estimation for Population Variance with Kurtosis Coefficient Based on Trimmed Mean
AKYÜZ HAYRİYE ESRA,GAMGAM HAMZA
International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017)
İngilizce
Yayımlanmış
13.05.2017
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->İstatistik
Sözlü Sunum
13.05.2017
11.05.2017