Alyssum harputicum Dudley’ in (Brassicaceae) Morfolojik,Anatomik ve Polen Özellikleri ile Kromozom Sayısı BakımındanArastırılması

3477627
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Alyssum harputicum Dudley’ in (Brassicaceae) Morfolojik,Anatomik ve Polen Özellikleri ile Kromozom Sayısı BakımındanArastırılması
KURŞAT MURAT,CİVELEK ŞEMSETTİN,ARZU KANDİL
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimler Dergisi
Türkçe
3
2008
20
2
205
215
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
2373377
2017-04-24 19:56:42
Özgün Makale