çalıştı 1
Kur’an’da ”Tağut” Kavramı

Kur’an’da ”Tağut” Kavramı

3429532
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Kur’an’da ”Tağut” Kavramı
TAY HEKİM
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
7
2017
27
2
215
228
1300-9702
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2322577
2021-11-10 20:47:54
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.18069/firatsbed.346519