Kurumsal İtibar İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Demografik Değişkenler İle İncelenmesi Doğu Anadolu Bölgesi ndeki Üniversitelerde Bir Araştırma

3160540
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kurumsal İtibar İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme Kavramlarının Demografik Değişkenler İle İncelenmesi Doğu Anadolu Bölgesi ndeki Üniversitelerde Bir Araştırma
IŞIK METİN,ZİNCİRKIRAN MUSTAFA
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Türkçe
1
2017
54
623
21
34
1307-7112
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
2049965
2020-03-24 16:01:11
Özgün Makale
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/dergiler/makaleler/623/sayi-623-icindekiler.pdf