çalıştı 1
KASKO SİGORTA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE UYGULAMA

KASKO SİGORTA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE UYGULAMA

3068179
Uluslararası
Hakemli
Asos
KASKO SİGORTA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE UYGULAMA
DEMİRAY EROL ECE,ALMA DİLEK
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Türkçe
10
2016
32
148
167
2148-3043
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
1959540
2022-01-06 11:55:26
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28400/302140