Changes in testicular development ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein

294457
Uluslararası
Hakemli
SSCI
Changes in testicular development ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein
ULKER M, KÜÇÜK M, YILMAZ A, YÖRÜK M, ARSLAN L, de AVILA DM, REEVES JJ
Reprod. Dom. Anim.
İngilizce
1
2009
47
37
43
Basılı
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
2014-02-18 14:19:32
Özgün Makale