2942593
Uluslararası
Özet bildiri
New Records for Pyraloidea Fauna of Şanlıurfa/Şanlıurfa Pyraloidea Faunası İçin Yeni Kayıtlar
AKIN KESRAN
International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium (Uluslararası Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu)
Türkçe
Yayımlanmış
01.07.2016
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Sözlü Sunum
19.05.2016
16.05.2016