TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILABI

290647
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILABI
BAKAN SELAHADDİN,ÖZDEMİR HAKAN,DEMİRKANOĞLU YAHYA
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
1
2013
9
41
60
1308-6219
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı
1444630
2021-02-21 22:58:42
Özgün Makale
http://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues/Detail/5988f45d-6868-e711-80f0-00224d68272d