çalıştı 1
Modelling and Analysis of Line to Line Short Circuit Fault in 154 Kv High Voltage Substation

Modelling and Analysis of Line to Line Short Circuit Fault in 154 Kv High Voltage Substation

2904646
Uluslararası
Hakemli
INDEX COPERNICUS
Modelling and Analysis of Line to Line Short Circuit Fault in 154 Kv High Voltage Substation
RÜSTEMLİ SABİR,Demir İlter,AKDAĞ MUSTAFA
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
Türkçe
6
2016
6
1
33
38
2146-7706
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1789072
2017-01-05 11:57:38
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/doi/10.17678/beujst.16321