Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi

2871860
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Alana İlişkin Bir Model Önerisi
UÇAR ZEKİ
Dokuz Eylül Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe
6
2017
32
1
167
201
1302-504X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
1754825
2019-03-27 08:50:04
Özgün Makale
http://dergi.iibf.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/download/552/pdf