Açık Denizlerde Düzen ve Güvenlik

2861991
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Açık Denizlerde Düzen ve Güvenlik
ÖZTÜRK CEMAL
Akademik İzdüşüm
Türkçe
9
2016
1
1
112
132
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
1744682
2024-01-09 11:00:58
Özgün Makale
http://www.beu.edu.tr/ProgramDetay.aspx?zcms=682&zcmsID=8267