Kolluk Amaç ve Yapıları İle Veri Elde Etme Araçları Arasındaki Bağlantı Üzerine Bir Araştırma

2686419
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Kolluk Amaç ve Yapıları İle Veri Elde Etme Araçları Arasındaki Bağlantı Üzerine Bir Araştırma
ÖZTÜRK CEMAL
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
6
2016
5
1
1
24
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
1560889
2017-01-04 15:13:18
Özgün Makale