çalıştı 1
NİL E KARŞI NAZIR DERİN BİR İÇ ÇEKİŞ MEHMET AKİF ERSOY

NİL E KARŞI NAZIR DERİN BİR İÇ ÇEKİŞ MEHMET AKİF ERSOY

2615097
Uluslararası
Hakemli
EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA, Scientfic Commons, BC ELN, Ulrichweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP Socindex, Pubget, DRJI and WorlCat, ISAM
NİL E KARŞI NAZIR DERİN BİR İÇ ÇEKİŞ MEHMET AKİF ERSOY
KÜRÜM ESRA
Journal of International Social Research
Türkçe
2
2016
9
42
289
299
1307-9581
Elektronik
Filoloji Temel Alanı->Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
1484399
2020-06-28 14:43:32
Özgün Makale
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/1dil_edebiyat/kurum_esra.pdf