Türk Polis Teşkilatında Görevli Personelin Algılanan Liderlik ve Motivasyon Düzeylerinin Üzerine Bir Araştırma: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Örneklemi

2612422
Uluslararası
Hakemli
Ebscohost, arastirmax, aniji ani international journal index, akademia sosyal bilimler indeksi (asos), akademik dizin, tei türk eğitim indeksi, İSAM, Akademik Tarih, Research Bible, e-book engine, idealonline, academic keys, questia, sIs (scientific Indexing Services), open access
Türk Polis Teşkilatında Görevli Personelin Algılanan Liderlik ve Motivasyon Düzeylerinin Üzerine Bir Araştırma: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Örneklemi
TAVAS BEKİR,ÖZTÜRK CEMAL
Akademik Bakış Dergisi
Türkçe
4
2016
54
897
909
1694-528X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
1481624
2018-10-22 14:51:17
Özgün Makale
http://www.akademikbakis.org/dergi//turk-polis-teskilatinda-gorevli-personelin-algilanan-liderlik-ve-motivasyon-duzeylerinin-uzerine-bir-arastirma-ankara-il-emniyet-mudurlugu-orneklemi201603.pdf