Piston Malzemesi AlSi12CuNi Yüzeyine Uygulanmış Oksit Kaplamaların Termal Şok Deneylerinin İncelenmesi

2421891
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Piston Malzemesi AlSi12CuNi Yüzeyine Uygulanmış Oksit Kaplamaların Termal Şok Deneylerinin İncelenmesi
VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN,ÖZDALYAN BÜLENT
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
6
2015
4
1
83
92
2147-3129
Basılı
Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
1259548
2020-08-08 15:50:00
Özgün Makale