2381841
Ulusal
Özet bildiri
Türkiye deki Anthemis Cinsine L ait Cota J Gay Rupr Seksiyonondaki Bazi Endemik Taksonlarm PolenMorfolojisi
ÖZBEK MEHMET UFUK,BAŞER BİROL
19. Ulusal Biyoloji Kongresi Trabzon
Türkçe
Yayımlanmamış
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Poster
27.06.2008
23.06.2008